การเลือกกลุ่มเป้าหมายอาหารเสริม การเลือกกลุ่มเป้าหมายอาหารเสริม ตลาดอาหารเสริมความสวยงามเริ่มต้นส่งสัญญาณชะลอตัว หลังจากเติบโตอย่างโดดเด่นในเวลา 5 ปีให้หลัง ทั้งนี้ ตลาดอาหารเสริมประสมไปด้วย ตลาดอาหารเสริมสุขรูปและรักษาโรค ตลาดอาหารเสริมความงาม และตลาดอาหารเสริมเพิ่มอีกระดับความสามารถทางร่างกาย โดยปัจจุบันนี้ตลาดอาหารเสริมความสวยงามในไทยมีมูลค่าราวกับ 1.4 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน […]